Wat is Malvatherapie?

Malvatherapie is een lichaamsgerichte therapie waarbij het zelfgenezend vermogen van de mens wordt aangesproken. Het omvat een veelheid aan unieke behandelmethoden, waardoor een klacht op meerdere niveaus behandeld kan worden.

Malvatherapie benadert een klacht, ziekte of probleem vanuit een holistisch perspectief. Oftewel: er wordt verder gekeken naar achterliggende psychosociale oorzaken, energetische oorzaken en zielkundige oorzaken.

Er wordt behandeld middels de energiesystemen van het menselijk lichaam. Dit zijn de aura, chakra’s en meridianen. Het is dus een natuurlijke geneeswijze waarbij energie wordt overgedragen aan de cliënt. Malvatherapie behelst dan ook meer dan het behandelen van een enkelvoudige klacht. Het omvat het in balans brengen van lichaam, ziel en geest en zal daardoor iets toevoegen aan het bewustzijn. We doen dit via diverse behandelvormen. 

Voor wie of wat?

Malvatherapie kan verlichtend of genezend werken bij chronische en acute aandoeningen van het bewegingsstelsel, spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, huidklachten, pijnen en infecties. Malvatherapie is ook geschikt voor behandeling van klachten en stoornissen, die vaak hun oorsprong vinden in het moderne leven met zijn hectiek en overbelasting, zoals slapeloosheid, stress, burn-out. Ookt biedt Malvatherapie concrete behandelingen voor crisissituaties en voor de verwerking van rouw en verdriet waarbij tevens het acceptatievermogen stapje voor stapje kan worden vergroot.

Waarvoor niet?

Een Malvatherapeut schrijft geen medicijnen voor en onthoudt zich van adviezen in medische aangelegenheden noch treedt hij op enigerlei wijze in de rol van medicus. Kanker wordt door ons niet energetisch behandeld. Kanker is een negatieve celdeling. Iedere toevoeging van energie, hoe goed bedoeld ook, zal ook leiden tot versterking van deze celdeling. 

Massages

Binnen Malvatherapie werken we met diverse vormen van (energetische) massages. Daaronder vallen bodymassages om spanningen los te maken, ethermassages, zgn. Kosmische massages die de balans te herstellen tussen lichaam en ziel. Ook worden meridianen en chakra's gemasseerd afhankelijk van de klacht. De ziel zal worden geraakt en zal naar de oppervlakte willen komen om daar haar kracht uit te storten in het denken, het handelen, doen en laten. Daarnaast zijn deze massages een weldaad voor en bevestiging van het fysieke lichaam. Er wordt lichaamsgericht gewerkt. Dus een echte 'hands-on therapy' waarbij op de blote huid wordt gewerkt. Massages zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding. 

Chakra behandelingen

Chakra’s zijn de centra van ons energetisch systeem. Er zijn 7 hoofdchakra’s en 5 nevenchakra’s die zich als een bloem net iets buiten onze huid bevinden. Een tekort aan energie in een chakra duidt op een blokkade en leidt op den duur altijd tot een klacht. Dit geldt ook voor een opeenhoping van energie op een bepaalde plaats. Er lopen vanuit de chakra’s verbindingen naar al onze organen en naar onze psyche. Daarom is een klacht op fysiek niveau evenals een psychische klacht, juist via het bijbehorend chakra te behandelen. 

Aura behandelingen

Een aura is het energieveld dat zich rondom het lichaam bevindt en dient ter bescherming van de ziel en lichaam. Het is opgebouwd uit 6 lagen met elk een andere functie. De aura van een gemiddelde mens is zo een 16, 17 à 18 centimeter breed. Als je veel medicijnen gebruikt, zal dat een restverwerking geven in de aura, evenals drugs en overamtig alcoholgebruik. Ook negatieve gedachten vormen op den duur blokkades in de aura. Bij ons leer je aurabehandelingen om de aura te reinigen, om beter te genezen na een operatie, om je sterker te voelen, om je acceptatievermogen te vergroten zodat je beter over de drempels in je leven kunt stappen, voor de aandoening Gilles de la Tourette en nog veel meer.

Lichttherapie- Kleurentherapie

Zorgen, angsten en problemen consumeren veel licht. Daarom kun je bij een Malvatherapeut ook terecht voor lichttherapiebehandelingen. Elk chakra kent een bepaalde kleur en door deze kleur toe te voegen versterk je het desbetreffende chakra. Omdat chakra’s de toegangspoorten zijn tot de ziel, is het duidelijk dat juist deze therapievorm bijzonder geschikt is voor zielsproblemen en psychische problemen.

Stichting Malva Onderzoek

Stichting Malva Onderzoek is ontstaan vanuit Malva Opleiding en de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten en brengt de effecten van de behandelingen in kaart. De effecten worden beschreven en geanonimiseerd opgeslagen in een database voor interne kennisdeling. Deze stichting houdt zich daarnaast bezig met wetenschappelijk onderzoek van chronische aandoeningen die met Malvatherapie succesvol behandeld kunnen worden.