Basisopleiding energetische therapieën

De basisopleiding omvat een compleet aanbod van lichaamsgerichte energetische behandelmethoden. Je leert op vakkundige en verantwoorde wijze energetisch werken op het lichaam, de menselijke geest en zelfs de ziel. Onze methoden versterken het zelfgenezend vermogen, dragen bij aan bewustwording en kunnen ingezet worden om iemand te begeleiden in zijn transformatieproces.

Voor lichamelijke maar ook voor psychische aandoeningen bieden wij adequate en ondersteunende energetische behandelingen. Gedurende opleiding verkrijg je steeds meer inzicht in de achtergronden van klachten. Die helpen je om de cliënt bewust te maken.

Er worden verschillende lesonderwerpen uitgediept in de verschillende lesdagen. Hiernaast in de rechterkolom vind je een overzicht van wat er aan bod komt.

Praktijkleren: ervaren door te doen

De lesdagen zijn voornamelijk praktijkdagen. Je leert omgaan met de energiesytemen, werken op de chakra's en auralagen en veel behandelingen voor diverse doeleinden. Je leert met en van elkaar door behandelingen te geven en te ontvangen. Onze professionele begeleiding zorgt er voor dat je bewuster wordt van je energetisch handelen en wat er in jouw eigen lichaam plaatsvindt. Het praktijkleren vindt dus plaats tijdens de opleidingsdagen en intervisie bijeenkomsten.

Thuisstudie & Intervisie

De lesstof neem je op je gemak thuis door. Je ontvangt ons eigen prachtige lesmateriaal waarin de theoretische onderbouwing, de behandelingen, oefeningen en hun toepassingen uitgebreid beschreven zijn. Het geeft inzicht in de achtergronden van veel aandoeningen en klachten en wat je aan energetische interventies kunt inzetten om de ander te helpen bij het herstel en genezingsproces. Tijdens 3 dagdelen per jaar kom je samen met enkele andere studiegenoten voor een intervisiemoment. Daarin leer je van elkaar, kun je behandelingen oefenen met elkaar en casussen uitwerken.

Competenties

Een goede therapeut word je niet zomaar. Maar een goede eigenschap is wel om zelfreflectie toe te passen en de feedback die je ontvangt in te zetten voor je ontwikkeling. Je monitort gedurende het jaar jouw eigen ontwikkeling en wij geven tijdig aan wanneer je zou moeten bijsturen op een bepaald onderdeel.

Waarom is Malvatherapie zo bijzonder?

De kennis over achtergronden van aandoeningen en de behandelingen zijn bijzonder omdat ze in het verleden rechtstreeks (dus zonder tussenkomst) zijn doorgegeven vanuit de astrale wereld via het diep-trancemedium Lex Persoon. Lex en zijn vrouw Marjel Persoon hebben nog steeds een bijzondere eigen website waar je van alles kunt lezen en beluisteren op het gebied van spiritualiteit en astrale kennis en informatie. Een aanrader wat ons betreft. 

Gevoelsontwikkeling & persoonlijke ontwikkeling

Door het energetisch werken neemt je gevoelsontwikkeling sterk toe. Daardoor zal ook je geestelijk bewustzijn zich openen. Zo zal het volgen van de opleiding jou in een persoonlijk ontwikkelingsproces brengen en word je bewuster van je eigen handelen.

Locatie

In Melle bij Gent wordt de dagopleiding gegeven en hier zijn onderdelen van de opleiding ook als losse module te volgen.
Ga naar Basisopleiding Melle voor specifieke informatie omtrent de modules, kosten en verdere details.

Na afloop van de opleiding....

  • Ben je ter zake kundige in het werken met de energiesystemen van het menselijk lichaam zoals de aura, chakra’s.
  • Heb je inzicht in somatische en psychische ziekteprocessen in relatie tot energetische systemen.
  • Ben je in staat om diverse massages en behandelingen op een kwalitatief niveau in de praktijk te brengen. 
  • Kun je energetische diagnoses stellen en op holistische wijze verbanden leggen.
  • Heb je geleerd methodisch te denken en handelen. 
  • Ben je in staat om zorgvragen te analyseren en behandeltrajecten op te stellen

Opleiding energetisch therapeut

Stap voor stap groeien naar professioneel therapeutschap

De tweejarige opleiding tot energetisch therapeut omvat 37 lesdagen die onderverdeeld zijn in 9 modules.
Gedurende de opleiding leer je een groot aantal energetische behandelingen voor verschillende lichamelijke en psychische klachten. Je kunt deze behandelingen meteen in de praktijk brengen. Je leert anamneses afnemen, energetische diagnoses te stellen, behandelplannen op te stellen en methodisch te denken en te handelen. Gaande de opleiding groei je om complexe zorgvragen te analyseren en te ontleden. Ook raak je steeds meer vertrouwd met de psychische en zielkundige oorzaken van aandoeningen en hoe je die aan cliënten overdraagt. Daardoor kun je jouw cliënten naast genezing ook inzicht geven in hun ziekteproces. Genezing en bewustzijn gaan namelijk hand in hand. In de laatste fase van de opleiding vindt de therapeutische vorming nog diepergaand plaats en verbeter je jouw gespreksvoering en coachvaardigheden. Zo groei je iedere lesdag stap voor stap naar professioneel therapeutschap. 

meer informatie: Info: Vervolgopleiding

Beroepsvereniging

Na het behalen van je diploma kan je je aansluiten bij de beroepsvereniging voor malva therapeuten (BVMT) en Naturo: een wettelijk erkende beroepsvereniging voor alternatieve therapieën.